Jabber Team Съобщения — Тази статия описва функции, които се отнасят само за Jabber Team Messaging.

В груповите интервали, ако лицето, създало пространство, напусне организацията, организацията ще продължи да притежава политиката за пространство и задържане, стига все още да има хора в пространството. В разговори само с още един човек организацията, към която принадлежи всяко лице, притежава съдържанието на служителя си.

Политиката определя:

  • който притежава съдържанието, публикувано в пространството.

  • колко дълго се съхранява съдържанието. След като това време изтече, цялото съдържание е изчезнало за добро и е безвъзвратно.

  • че собственикът на пространството може да наблюдава и изтрива съдържание въз основа на своите правила.

В пространството щракнете върху Информация за пространството и изберете Преглед на космическата политика.

В пространството щракнете върху и изберете Преглед на правилата за пространство.

В пространството докоснете името на пространството и изберете Настройки > Преглед на правилата за пространство.

В пространството докоснете > > Преглед на правилата за пространство.