Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

Om personen som skapade ett utrymme lämnar organisationen fortsätter organisationen att äga utrymmet enligt lagringspolicyn så länge det finns andra personer i grupputrymmet. I konversationer med bara en ytterligare person äger respektive organisation som personen tillhör den anställdas innehåll.

Policyn anger:

  • vem som äger innehållet i utrymmet

  • hur länge innehållet lagras. Efter den här tiden raderas allt innehåll och kan inte återfås.

  • att ägaren till utrymmet kan övervaka och ta bort innehåll baserat på dess principer.

I utrymmet klickar du på Information om utrymme och väljer sedan Visa utrymmespolicy.

I utrymmet klickar du på och väljer sedan Visa utrymmespolicy.

I utrymmet trycker du på utrymmets namn och väljer Inställningar > Visa utrymmespolicy.

I utrymmet trycker du på > > Visa utrymmespolicy.