Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

W przestrzeniach grupowych, jeśli osoba, która utworzyła obszar, opuści organizację, organizacja będzie nadal właścicielem obszaru i polityki przechowywania, o ile nadal ma w niej ludzi. W rozmowach z tylko jedną osobą organizacja , do której należy każda osoba, jest właścicielem treści swojego pracownika.

Zasady określają:

  • kto jest właścicielem zawartości opublikowanej w obszarze.

  • czas przechowywania zawartości. Po upływie tego czasu cała zawartość znika na zawsze i jest nie do odzyskania.

  • że właściciel obszaru może monitorować i usuwać treści na podstawie swoich zasad.

W przestrzeni kliknij Informacje o obszarze i wybierz Wyświetl zasady dotyczące obszaru.

W przestrzeni kliknij i wybierz Wyświetl zasady dotyczące obszaru.

W obszarze Wybierz nazwę obszaru i wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetl zasady dotyczące obszaru.

W obszarze dotknij > > Wyświetl zasady dotyczące obszaru.