Zasílání týmových zpráv v aplikaci Jabber — tento článek popisuje funkce, které platí pouze pro zasílání týmových zprav v aplikaci Jabber.

Pokud v rámci skupinových prostor osoba, která vytvořila prostor, opustí organizaci, organizace bude i nadále vlastnit prostor a zásadu uchovávání, dokud bude obsahovat v daném prostoru osoby. V konverzacích s jedinou další osobou vlastní organizace , do níž každá osoba patří, obsah zaměstnance.

Zásady definují:

  • Kdo vlastní obsah zaslaný do prostoru.

  • Jak dlouho je obsah uložen. Po uplynutí této doby se obsah nenávratně odstraní.

  • Že vlastník prostoru může sledovat a odstraňovat obsah na základě zásad.

V prostoru klepněte na položku Informace o prostoru a zvolte Zobrazit zásadu prostoru.

V prostoru klepněte na a vyberte Zobrazit zásadu prostoru.

V prostoru klepněte na název prostoru a vyberte Nastavení > Zobrazit zásadu prostoru.

V prostoru klepněte na > > Zobrazit zásadu prostoru.