Jabber gruppe meldinger – denne artikkelen beskriver funksjoner som bare gjelder for Jabber team Messaging.

Hvis personen som opprettet et Space, forlater organisasjonen, vil organisasjonen fortsette å eie område-og oppbevarings policyen så lenge den fortsatt har personer i plassen. I samtaler med bare én annen person, hører organisasjonen hver person til å eier sin ansatts innhold.

Policyen definerer:

  • Som eier innholdet som er lagt inn i området.

  • Hvor lenge innholdet er lagret. Etter at dette tidspunktet er oppdatert, er alt innhold borte for godt og er irretrievable.

  • At eieren av spacet kan overvåke og slette innhold basert på retnings linjene.

Klikk på område informasjon og velg Vis område policy i området.

I området klikker du på og velger Vis Space Policy.

I området tapper du område navnet og velger innstillinger > Vis område policy.

I Space tapper du > > vise område policy.