Притурка за контекст на клиента: Добавяне на коментар

Добавете коментар, за да създадете бележка за взаимодействие с клиент. Всеки коментар показва клеймо и името на агента, който е направил коментара. Коментарите са специфични за всяка дейност. Не можете да споделяте коментари в различни заявки или дейности.

За да добавите коментар, въведете коментара си в полето за коментари и щракнете върху Изпрати.

  

Коментарите имат ограничение от 5000 знака.

Щракнете върху иконата, за да промените размера на полето за коментари. Можете също да щракнете върху Показване на повече или Показване напо-малко, за да промените максималната дължина на коментара, показана в полето за коментари.

Беше ли полезна тази статия?