Lägg til en kommentar för att skapa en anteckning för en kundinteraktion. Varje kommentar visar en tidsstämpel och namnet på den agent som lämnade kommentaren. Kommentarer är specifika för varje aktivitet. Det går inte att dela kommentarer mellan förfrågningar och aktiviteter.

Om du vill lägga till en kommentar anger du din kommentar i rutan kommentar och klickar på Skicka.


Kommentarer kan innehålla högst 5 000 tecken.

Klicka på ikonen för att ändra storleken på kommentarsrutan. Du kan också klicka på Visa mer eller Visa mindre för att ändra den maximala kommentarslängden i kommentarsrutan.

Relaterad information