Гаджет контексту клієнта: Додати коментар

Додайте коментар, щоб створити примітку про взаємодію з клієнтами. Кожен коментар відображає позначку часу та ім'я агента, який зробив коментар. Коментарі є специфічними для кожного виду діяльності. Ви не можете ділитися коментарями в різних запитах або діях.

Щоб додати коментар, введіть свій коментар у поле примітки та натисніть кнопку Надіслати.

  

Коментарі мають обмеження в 5,000 символів.

Клацніть піктограму , щоб змінити розмір поля приміток. Ви також можете натиснути кнопку "Показати більше " або "Показати менше" , щоб змінити максимальну довжину коментарів, що відображається в полі приміток.

Чи була ця стаття корисною?