Gadżet kontekstowy klienta: Dodaj komentarz

Dodaj komentarz, aby utworzyć notatkę dotyczącą interakcji z klientem. Każdy komentarz wyświetla sygnaturę czasową i nazwę agenta, który go skomentował. Komentarze są specyficzne dla każdego działania. Nie można udostępniać komentarzy między żądaniami ani działaniami.

Aby dodać komentarz, wpisz komentarz w polu komentarza i kliknij przycisk Wyślij.

  

Komentarze mają limit 5 000 znaków.

Kliknij ikonę, aby zmienić rozmiar pola komentarzy. Możesz także kliknąć przycisk Pokaż więcej lub Pokażmniej, aby zmienić maksymalną długość komentarza wyświetlaną w polu komentarzy.

Czy ten artykuł był pomocny?