Kundekontekst-miniprogram: Legg til en kommentar

Legg til en kommentar for å opprette en merknad på en kundesamhandling. Hver kommentar viser et tidsstempel og navnet på agenten som skrev kommentaren. Kommentarer er spesifikke for hver aktivitet. Du kan ikke dele kommentarer på tvers av forespørsler eller aktiviteter.

Hvis du vil legge til en kommentar, skriver du inn kommentaren i kommentarboksen og klikker på Send.

  

Kommentarer har en grense på 5000 tegn.

Klikk på -ikonet for å endre størrelsen på kommentarboksen. Du kan også klikke på Vis mer eller Vis mindre for å endre den maksimale kommentarlengden som vises i kommentarboksen.

Var denne artikkelen nyttig?