Tilføj en kommentar for at oprette en bemærkning om en kundeinteraktion. Hver kommentar viser et tidsstempel og navnet på den agent, der skrev kommentaren. Kommentarer er specifikke for hver aktivitet. Du kan ikke dele kommentarer på tværs af anmodninger eller aktiviteter.

For at tilføje en kommentar skal du indtaste din kommentar i kommentarfeltet og klikke på Send.


Kommentarer er begrænset til 5.000 tegn.

Klik på -ikonet for at ændre kommentarfeltets størrelse. Du kan også klikke på Vis mere eller Vis færre for at ændre den maksimale kommentarlængde, der vises i kommentarfeltet.

Tilknyttede oplysninger