Уебинари в изглед на уебкастса включени само сWebex Webinarsабонаменти за 3000 или повече потребители.Уебинари в изглед на уебкастне са налични заWebex for Government.

1

Влезте във вашияСайт на Webexи изберете Насрочване на уеб семинар.

2

(По избор) Ако имате запазениwebinarшаблони, изберете един от падащото меню Шаблони за уеб семинар.

3

Добавете следната информация:

 • Тема – Изберете тема, която хората ще разпознаят и ще се вълнуват.
 • Дата и час – Посочва се кога еwebinarще се проведе. Ако каните хора от различни часови зони, кликнете върху Планиране на часови зони, за да можете да намерите час, който е най-подходящ за всички.
 • Максимален брой присъстващи – Изберете максималния брой присъстващи и дали искате aуебинар в изглед на уебкаст.

   

  Зауебинарикоито са повече от 10 000 присъстващи, се изисква Изглед на уебкаст за присъстващи и се избира автоматично за вас.

 • Панелисти—Въведете имейл адресите на хората, които каните, за да ви помогнат да стартиратеwebinar. Можете да имате до 500 участници в панелаwebinar. Ако те имат акаунт на този сайт, можете да изберете до името им, ако искате те да бъдат кохост.
 • Дневен ред на уебинара—Добавете всеки контекст или подробности, които искате да имат вашите участници относно предстоящотоwebinar.
4

В секцията Сигурност добавете следната информация:

 • Парола за панел – Използвайте предоставената парола или въведете своя собствена. Участниците в панела трябва да въведат тази парола, за да бъдат част от вашатаwebinarпанел. Ако участниците в панела не въведат тази парола, когато се присъединят към вашатаwebinar, те просто се присъединяват като участник.

   

  Ако участник в панела има акаунт на същия сайт, където еwebinarсе хоства, те просто ще трябва да влязат. Ако те нямат акаунт на същия сайт, те ще бъдат подканени да въведат тази парола за панел.

  Вижте Роли вWebex Webinars за информация относно разликите между различните роли.

 • Парола за уебинар – Използвайте предоставената парола или въведете своя собствена. Участниците трябва да въведат тази парола, за да се присъединят към вашияwebinar.
 • Присъединете се преди домакин—Разрешете на участниците в панела и участниците да се присъединят към вашияwebinarи участниците в панела да свържат аудиото си предиwebinarзапочва.
 • Изискване на акаунт—Ако искате участниците да иматWebexакаунт в този сайт, за да се присъедините къмwebinar, поставете отметка в това квадратче.

  Ако искате да ограничитеwebinarсамо за поканени присъстващи, поставете отметка в квадратчето. Това ще се изключиwebinarопции за регистрация.

5

В секцията Опции за аудио връзка добавете следната информация:

 • Тип аудио връзка

   
  Този тип аудио връзка е само за домакин, съдомакин(и) и панелисти. Участниците могат да използват само VoIP вуебинарив изглед на уебкаст.
  • Webex Audio—Изберете да поддържате опции за повикване, обратно повикване и компютърно аудио. След това можете също да включите безплатни и глобални номера за повиквания и да зададете тонове за влизане и излизане, за да чуете, когато някой се присъедини или напуснеwebinar.

    
   При използванеWebexАудио с функцията Обявяване на име, участниците в панела, които изберат опцията Използване на компютър за аудио, не могат да записват и обявяват имената си
  • Използвайте само VoIP—Ограничава домакина, съдомакин(ите) и панелистите до използване на компютърно аудио.
  • Друга телеконферентна услуга—позволява ви да въвеждате информация за телеконференция на трети страни.
  • Няма — няма аудио.
 • Изключване на звука на панелиста
  • Позволете на хоста и кохостовете да включат звука на участниците (Модериран режим за включване на звука) – Хостовете и кохостовете могат да включват директно участниците и базираните на SIP видео устройства, без да изпращат заявка за включване на звука.
  • Позволете на участниците в панела да се включат вwebinar—Ако изберете да изключите звука на участниците в панела, когато се присъединят, изберете тази опция, за да им позволите да включат звука сами по време наwebinar.

   Не избирайте тази опция, ако искате само домакинът или съхостът да могат да включват слушателите.

  • Винаги заглушавайте участниците в дискусията, когато се присъединят къмwebinar—Автоматично заглушава участниците в панела, когато се присъединят къмwebinar.
6

За да зададете разширени опции, като например изискване участниците да се регистрират, щракнете върху Разширени опции.

 1. Чатът, въпросите и отговорите и анкетите са активирани по подразбиране за панелисти и присъстващи. За да деактивирате някоя от тези функции, отидете на Опции за планиране > Опции за уеб семинар > Редактиране на опции за уеб семинар.

 2. Кликнете върху раздела Панелисти или Присъстващи, след което премахнете отметките от квадратчетата до опциите, които искате да деактивирате.

7

Кликнете върху График.

8

За да започнете свояуебинар в изглед на уебкаст, свържете вашето аудио и видео, след което щракнете върху Стартиране на уеб семинар.


 

Когато започнете aуебинар в изглед на уебкаст, все още не стриймвате. Присъстващите не могат да видят или чуят нищо, докато не предавате на живо.

9

Когато сте готови да започнете поточно предаване, щракнете върху Стартиране на уебинар, изберете оформлението за поточно предаване, след което щракнете върху Стартиране на живо.

10

Можете да взаимодействате с присъстващите по няколко начина, когато хоствате aуебинар в изглед на уебкаст. За повече информация вижте Управление на сесии с въпроси и отговори в уеб семинар в изглед на уебкаст и Управление на анкети в уеб семинар в изглед на уебкаст. Можете също да деактивирате тези опции, ако не искате присъстващите да ги виждат.

За да спрете поточното предаване, щракнете върху Спри уебинара, след което щракнете върху Стоп, за да потвърдите.

 

Това не свършвауебинар в изглед на уебкаст. За да се сложи край науебинар в изглед на уебкаст, кликнете върху Край на уебинара, след което върху Край на предаването на живо, когато напусна.

1

ОтвориWebex Meetingsприложение на вашето мобилно устройство.

2

Отидете до списъка си със срещи и докоснете Старт до вашатауебинар в изглед на уебкаст.


 

Когато започнете aуебинар в изглед на уебкаст, все още не стриймвате. Присъстващите не могат да видят или чуят нищо, докато не предавате на живо.

3

Изберете вашите аудио и видео настройки.

4

Когато сте готови да започнете поточно предаване, докоснете Още опцииикона за още опции, след което докоснете Стартиране на уебкаст.

5

Изберете оформлението за поточно предаване, след което докоснете Стартиране на живо.

За да спрете поточното предаване, докоснете Спри уебинара, след което докоснете Стоп, за да потвърдите.

 

Това не свършвауебинар в изглед на уебкаст. За да се сложи край науебинар в изглед на уебкаст, докоснете Край на уебинара за всички.

Можете да бъдете домакин на aуебинар в изглед на уебкастс помощта на видео система, свързана къмWebex Meetingsнастолно приложение. За повече информация вижте Свързване към видеосистема от настолното приложение.

Не можете да хоствате aуебинар в изглед на уебкастдиректно от видео система.