Webinary w widoku webcastu są dostępne tylko w ramach subskrypcji Webex Webinars . Zarejestrowani uczestnicy mogą dołączyć do webinarium maksymalnie dwa razy przy użyciu tego samego adresu e-mail na tym samym lub wielu urządzeniach.

Webinary w widoku webcast nie są dostępne dla Webex dla instytucji rządowych.

Webinaria w widoku webcastu obsługują najnowsze stabilne wersje przeglądarek komputerowych i mobilnych Chrome, Edge, Firefox i Safari. Użyj najnowszej wersji obsługiwanej przeglądarki, aby zapewnić najlepszą jakość. Webinary w widoku webcastu nie obsługują Internet Explorer.

Aby zapewnić lepszą zgodność, webinaria w widoku webcast obsługują wcześniejsze wersje następujących przeglądarek:

PrzeglądarkaWersjaSystem operacyjny
Chrome 80 i nowsze macOS, Windows, Android, iOS, iPadOS
Edge 80 i nowsze macOS, Windows, Android, iOS, iPadOS
Firefox 78 i nowsze macOS, Windows, Android, iOS, iPadOS
Safari 14 i nowsze macOS, iOS, iPadOS

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij menu rozwijane Schedule (Zaplanuj) i wybierz Schedule a webinar (Zaplanuj webinarium).

2

(Opcjonalnie) Jeśli masz zapisane szablony webinarium, wybierz jeden z Szablony webinarium menu rozwijane.

3

Dodaj następujące informacje:

 • Temat— Wybierz temat, który ludzie rozpoznają i mogą się nim ekscytować.
 • Data i godzina—Wskaż, kiedy odbędzie się webinarium. Jeśli zapraszasz osoby z różnych stref czasowych, kliknij przycisk Planer strefy czasowej dzięki czemu możesz znaleźć czas, który będzie najbardziej odpowiedni dla wszystkich.
 • Maksymalna liczba uczestników — wybierz maksymalną liczbę uczestników i określ, czy chcesz, aby webinarium było wyświetlane w widoku webcast.

   

  W przypadku seminariów internetowych, które są większe niż 10 000 uczestników, Widok transmisji internetowej dla uczestników jest wymagane i jest wybierane automatycznie.

 • Paneliści — Wprowadź adresy e-mail osób, które zapraszasz do pomocy w prowadzeniu webinarium. W webinarium może być do 500 panelistów. Jeśli mają konto w tej witrynie, można wybraćobok nazwy, jeśli chcesz, aby byli współprowadzącym.
 • Plan webinarium — Dodaj dowolny kontekst lub szczegóły dotyczące nadchodzącego webinarium, które mają być dostępne dla uczestników.
4

W Bezpieczeństwo w sekcji, dodaj następujące informacje:

 • Hasło panelisty— Użyj podanego hasła lub wprowadź własne. Paneliści muszą wprowadzić to hasło, aby dołączyć do panelu webinarowego. Jeśli paneliści nie wprowadzą tego hasła podczas dołączania do webinarium, dołączą jako uczestnik.

   

  Jeśli panelista ma konto w tej samej witrynie, w której odbywa się webinar, wystarczy, że się zaloguje. Jeśli nie mają konta w tej samej witrynie, zostaną poproszeni o podanie tego hasła panelisty.

  Wyewidencjonuj Role w Webex Webinars aby uzyskać informacje o różnicach między różnymi rolami.

 • Hasło do webinaru— Użyj podanego hasła lub wprowadź własne. Aby dołączyć do webinarium, uczestnicy muszą wprowadzić to hasło.
 • Dołącz przed prowadzącym — Zezwól panelistom i uczestnikom na dołączenie do Twojego webinarium, a panelistom na połączenie ich audio przed rozpoczęciem webinarium.
 • Wymagaj konta — Jeśli chcesz, aby uczestnicy mieli konta Webex w tej witrynie, aby dołączyć do webinarium, zaznacz to pole wyboru.

  Jeśli chcesz ograniczyć webinar tylko do zaproszonych uczestników, zaznacz pole wyboru. Spowoduje to wyłączenie webinaru opcje rejestracji.

 • Webinar publiczny— zaznacz, aby pokazać webinarium na publicznej liście kalendarzy, aby każdy mógł zobaczyć jego szczegóły. Zalecamy dodanie hasła w celu zabezpieczenia webinaru.
5

W Opcje połączenia audio w sekcji, dodaj następujące informacje:

 • Typ połączenia audio

   
  Ten typ połączenia audio jest przeznaczony tylko dla gospodarza, współgospodarza i panelistów. Uczestnicy mogą korzystać z VoIP tylko podczas webinarów w widoku webcast.
  • Webex Audio — wybierz opcję obsługi połączeń przychodzących, oddzwaniania i audio komputera. Następnie można dodać bezpłatne i globalne numery dostępowe oraz ustawić dźwięki wejścia i wyjścia, które będą słyszeć, gdy ktoś dołączy do webinarium lub go opuści.

    
   Podczas korzystania z Webex Audio z Ogłoś nazwę funkcja, paneliści, którzy wybierają Użyj komputera do dźwięku nie mogą nagrywać i ogłaszać swoich imion
  • Używaj tylko VoIP — ogranicza gospodarza, współgospodarzy i panelistów do używania dźwięku z komputera.
  • Inna usługa telekonferencji — umożliwia wprowadzanie informacji o telekonferencjach innych firm.
  • Brak — brak dźwięku.

    
   Widok webcastu jest automatycznie wyłączany, gdy typ połączenia audio webinarium to None-No audio.
 • Wycisz panelistę
  • Zezwól prowadzącym i współprowadzącym na wyłączanie wyciszenia uczestników (tryb moderowanego wyłączania wyciszenia) — prowadzący i współprowadzący mogą wyłączać wyciszenie uczestników i urządzeń wideo opartych na protokole SIP bezpośrednio bez wysyłania prośby o wyłączenie wyciszenia.
  • Zezwól panelistom na wyłączanie wyciszenia siebie podczas webinarium — jeśli zdecydujesz się wyciszyć panelistów po dołączeniu, wybierz tę opcję, aby umożliwić im wyłączenie wyciszenia siebie podczas webinarium.

   Nie wybieraj tej opcji, jeśli chcesz, aby tylko prowadzący lub współprowadzący mogli wyłączać wyciszenie panelistów.

  • Zawsze wyciszaj panelistów po dołączeniu do webinarium — automatycznie wycisza panelistów po dołączeniu do webinarium.
6

Aby skonfigurować zaawansowane opcje, takie jak wymaganie od uczestników rejestracji, kliknij Zaawansowane opcje.

 1. Czat, Włącz sondowanie dla wszystkich uczestników, Notatki i Transfer plików są domyślnie włączone dla prowadzących i panelistów. Aby wyłączyć dowolną z tych funkcji, przejdź do Zaawansowane opcje > Edytuj opcje webinaru.

 2. Czat i Zezwól uczestnikom na sprawdzenie liczby uczestników są domyślnie włączone. Opcja Zezwalaj uczestnikom na wyświetlanie listy uczestników jest domyślnie wyłączona. Aby wyłączyć dowolną z tych funkcji, przejdź do Zaawansowane opcje > Edytuj opcje webinaru.

 3. Kliknij Gospodarz i paneliści lub Uczestnicy kartę, a następnie odznacz pola wyboru obok opcji, które chcesz wyłączyć.

7

Kliknij pozycję Zaplanuj.

8

Aby rozpocząć webinarium w widoku webcastu, podłącz swoje audio i wideo, następnie kliknij Rozpocznij seminarium internetowe.


 

Rozpoczynając webinarium w widoku webcastu, nie prowadzisz jeszcze transmisji strumieniowej. Uczestnicy nic nie widzą ani nie słyszą, dopóki nie transmitujesz na żywo.

9

Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia przesyłania strumieniowego, kliknij Rozpocznij seminarium internetowe, wybierz układ przesyłania strumieniowego, a następnie kliknij Przejdź na żywo.

10

Podczas prowadzenia webinaru w widoku webcast możesz wchodzić w interakcje z uczestnikami na kilka sposobów Slido. Użyj funkcji pytań i odpowiedzi, aby umożliwić uczestnikom zadawanie pytań panelistom , lub korzystać z ankiet, aby zebrać opinie od uczestników, odbierać głosy lub testować wiedzę . Wyłącz te opcje, jeśli nie chcesz, aby uczestnicy je widzieli.

Aby zatrzymać przesyłanie strumieniowe, kliknij Zatrzymaj seminarium internetowe, następnie kliknij Zatrzymaj się potwierdzać.

 

To nie kończy webinaru w widoku webcastu. Aby zakończyć webinarium w widoku webcastu, kliknij Zakończ webinarium, następnie kliknij Zakończ transmisję na żywo, kiedy wyjdę.

1

Otwórz aplikację Webex Meetings na swoim urządzeniu mobilnym.

2

Przejdź do listy spotkań i stuknij Początek obok webinaru w widoku webcastu.


 

Rozpoczynając webinarium w widoku webcastu, nie prowadzisz jeszcze transmisji strumieniowej. Uczestnicy nic nie widzą ani nie słyszą, dopóki nie transmitujesz na żywo.

3

Wybierz ustawienia audio i wideo.

4

Po rozpoczęciu przesyłania strumieniowego dotknij opcji Więcej opcjimore options icon, a następnie dotknij opcji Rozpocznij webcast.

5

Wybierz układ przesyłania strumieniowego, a następnie stuknij Przejdź na żywo.

Aby zatrzymać przesyłanie strumieniowe, stuknij Zatrzymaj seminarium internetowe, a następnie stuknij Zatrzymaj się potwierdzać.

 

To nie kończy webinaru w widoku webcastu. Aby zakończyć seminarium internetowe w widoku transmisji internetowej, stuknij Zakończenie webinaru dla wszystkich.

Możesz zorganizować seminarium internetowe w widoku webcastu, korzystając z systemu wideo połączonego z aplikacją komputerową Webex Meetings. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Połącz się z systemem wideo z aplikacji komputerowej.

Nie możesz prowadzić webinaru w widoku webcastu bezpośrednio z systemu wideo.