Webinarer i webcast-visningfølger kun medWebex Webinarsabonnement for 3000 eller flere brukere.Webinarer i webcast-visninger ikke tilgjengelig forWebex for Government.

1

Logg på dinWebex-nettstedog velg Planlegg et nettseminar.

2

(Valgfritt) Hvis du har noen lagretnettseminarmaler, velger du en fra rullegardinmenyen Nettseminarmaler.

3

Legg til følgende informasjon:

 • Emne – velg et emne som folk vil gjenkjenne og bli begeistret for.
 • Dato og klokkeslett – Angi nårnettseminarvil finne sted. Hvis du inviterer folk fra forskjellige tidssoner, klikker du på Tidssoneplanlegger slik at du kan finne et tidspunkt som passer best for alle.
 • Maksimalt antall deltakere – velg maksimalt antall deltakere og om du vil ha enwebinar i webcast-visning.

   

  forwebinarersom er flere enn 10 000 deltakere, er Webcast-visning for deltakere påkrevd, og velges automatisk for deg.

 • Paneldeltakere – skriv inn e-postadressene til personene du inviterer til å hjelpe deg med å drivenettseminar. Du kan ha opptil 500 paneldeltakere i dinnettseminar. Hvis de har en konto på nettstedet, kan du velge ved siden av navnet deres hvis du vil at de skal være medvert.
 • Nettseminaragenda – legg til kontekst eller detaljer du vil at deltakerne skal ha om det kommendenettseminar.
4

I delen Sikkerhet legger du til følgende informasjon:

 • Paneldeltakerpassord – Bruk passordet som er oppgitt, eller skriv inn ditt eget. Paneldeltakere må oppgi dette passordet for å være en del av dinnettseminarpanel. Hvis paneldeltakerne ikke skriver inn dette passordet når de blir med i dinnettseminar, blir de bare med som deltaker.

   

  Hvis en paneldeltaker har en konto på samme nettsted dernettseminarer vert, må de bare logge på. Hvis de ikke har en konto på samme side, vil de bli bedt om å skrive inn dette paneldeltakerpassordet.

  Sjekk ut Roller iWebex Webinars for informasjon om forskjellene mellom de ulike rollene.

 • Nettseminarpassord – Bruk passordet som er oppgitt, eller skriv inn ditt eget. Deltakere må oppgi dette passordet for å bli med i dinnettseminar.
 • Bli med før vert – la paneldeltakere og deltakere bli mednettseminarog paneldeltakere for å koble til lyden førnettseminarstarter.
 • Krev konto – hvis du vil at deltakere skal ha enWebexkonto på denne siden for å bli med inettseminar, merk av i denne avmerkingsboksen.

  Hvis du vil begrensenettseminarbare for inviterte deltakere, merk av i boksen. Dette vil slå seg avnettseminarregistreringsalternativer.

5

I delen Alternativer for lydtilkobling legger du til følgende informasjon:

 • Lydtilkoblingstype

   
  Denne lydtilkoblingstypen er bare for verten, medverten(e) og paneldeltakere. Deltakere kan bare bruke VoIP iwebinareri webcast-visning.
  • Webex Audio – Velg å støtte alternativer for innringing, tilbakeringing og datamaskinlyd. Du kan da også inkludere gratis og globale innringingsnumre og angi inngangs- og utgangstoner for å høre når noen blir med eller forlaternettseminar.

    
   Når du brukerWebexLyd med funksjonen Announce Name, paneldeltakere som velger alternativet Bruk datamaskin for lyd kan ikke ta opp og kunngjøre navnene sine
  • Bruk kun VoIP – Begrenser verten, medverten(e) og paneldeltakerne til å bruke datalyd.
  • Annen telekonferansetjeneste – Lar deg angi tredjeparts telefonkonferanseinformasjon.
  • Ingen—ingen lyd.
 • Demp paneldeltaker
  • Tillat verten og medvertene å slå av demping av deltakere (Moderert ikke-dempemodus) – Verter og medverter kan slå av demping av deltakere og SIP-baserte videoenheter direkte uten å sende en forespørsel om å slå av demping.
  • Tillat paneldeltakere å slå på lyden for seg selv inettseminar—Hvis du velger å dempe paneldeltakere når de blir med, velg dette alternativet for å la dem slå på dem selv undernettseminar.

   Ikke velg dette alternativet hvis du vil at bare verten eller medverten skal kunne slå på lyden for paneldeltakere.

  • Demp alltid paneldeltakerne når de blir mednettseminar— Demper automatisk paneldeltakere når de blir mednettseminar.
6

Klikk på Avanserte alternativer for å konfigurere avanserte alternativer, for eksempel å kreve at deltakere registrerer seg.

 1. Chat, Spørsmål og svar samt Avstemninger er aktivert som standard for paneldeltakere og deltakere. For å deaktivere noen av disse funksjonene, gå til Planleggingsalternativer > Alternativer for nettseminar > Rediger alternativer for nettseminar.

 2. Klikk på fanen Paneldeltakere eller Deltakere og fjern deretter merket i avmerkingsboksene ved siden av alternativene du vil deaktivere.

7

Klikk på Planlegg.

8

For å starte dinwebinar i webcast-visning, koble til lyd og video, og klikk deretter på Start nettseminar.


 

Når du starter enwebinar i webcast-visning, du strømmer ikke ennå. Deltakere kan ikke se eller høre noe før du strømmer direkte.

9

Når du er klar til å begynne å strømme, klikker du på Start nettseminar, velger strømmingsoppsettet og klikker på Send direkte.

10

Du kan samhandle med deltakere på flere måter når du er vert for enwebinar i webcast-visning. For mer informasjon, se Administrer spørsmål- og svarøkter i et nettseminar i nettsendingsvisning og Administrer avstemninger i et nettseminar i nettkastvisning. Du kan også deaktivere disse alternativene hvis du ikke vil at deltakerne skal se dem.

For å stoppe strømmingen klikker du på Stopp nettseminar og deretter på Stopp for å bekrefte.

 

Dette avslutter ikkewebinar i webcast-visning. For å avsluttewebinar i webcast-visning, klikk på Avslutt nettseminar, og klikk deretter på Avslutt direktesending når jeg drar.

1

ÅpneWebex Meetingsapp på din mobile enhet.

2

Gå til møtelisten og trykk på Start ved siden avwebinar i webcast-visning.


 

Når du starter enwebinar i webcast-visning, du strømmer ikke ennå. Deltakere kan ikke se eller høre noe før du strømmer direkte.

3

Velg lyd- og videoinnstillinger.

4

Når du er klar til å begynne å strømme, trykker du på Flere alternativerflere alternativer-ikon og deretter på Start nettsending.

5

Velg strømmingsoppsettet, og trykk deretter på Send direkte.

For å stoppe strømmingen trykker du på Stopp nettseminar og deretter på Stopp for å bekrefte.

 

Dette avslutter ikkewebinar i webcast-visning. For å avsluttewebinar i webcast-visningtrykker du på Avslutt nettseminar for alle.

Du kan være vert for enwebinar i webcast-visningved hjelp av et videosystem koblet tilWebex Meetingsskrivebordsapp. For mer informasjon, se Koble til et videosystem fra skrivebordsappen.

Du kan ikke være vert for enwebinar i webcast-visningdirekte fra et videosystem.