Състоянието на webex Go устройството е достъпно от изгледа на потребителя.


Известен проблем: Страницата "Устройства" винаги ще посочва състоянието като Състояние недостъпно.

Статус

Описание

Показател

В очакване на активиране

  • Код за активиране е генериран, но потребителят не е разрешил услугата на мобилния телефон

  • Потребителят е изтрил активна услуга от мобилния телефон

Сив

Онлайн

Потребителят успешно активира Webex Go и разреши услугата на мобилния телефон

Зелено

Офлайн

Потребителят е забранил услугата на мобилния телефон

Червено