Състоянието на устройството Webex Go е достъпно от потребителския изглед.


 

Известен проблем: Страницата Устройства винаги ще показва състоянието като Състояние недостъпно.

Статус

Описание

Показател

В очакване на активиране

  • Генериран е код за активиране, но потребителят не е активирал услугата на мобилния телефон

  • Потребителят е изтрил активна услуга от мобилния телефон

Сив

Онлайн

Потребителят успешно активира Webex Go и активира услугата на мобилния телефон

Зелено

Офлайн

Потребителят е деактивирал услугата на мобилния телефон

Червено