Stan urządzenia Webex Go jest dostępny w widoku użytkownika.


 

Znany problem: Na stronie Urządzenia zawsze będzie wyświetlany stan Stan niedostępny.

Stan

Opis

Wskaźnik

Oczekiwanie na aktywację

  • Kod aktywacyjny został wygenerowany, ale użytkownik nie włączył usługi na telefonie komórkowym

  • Użytkownik usunął aktywną usługę z telefonu komórkowego

Szary

Online

Użytkownik pomyślnie aktywował Webex Go i włączył usługę na telefonie komórkowym

Zielony

Offline

Użytkownik wyłączył usługę w telefonie komórkowym

Czerwony