Status Webex Go uređaja je dostupan iz korisničkog prikaza.


Poznati problem: Stranica "Uređaji" će uvek označavati da status statusa nije dostupan.

Status

Opis

Indikator

Aktivacija na čekanju

  • Aktivacioni kôd je generisan, ali korisnik nije omogućio uslugu na mobilnom telefonu

  • Korisnik je izbrisao aktivnu uslugu sa mobilnog telefona

Grey

Na mreži

Korisnik je uspešno aktivirao Webex Go i omogućio uslugu na mobilnom telefonu

Zelena

Van mreže

Korisnik onemogućio uslugu na mobilnom telefonu

Crvena