De status van het Webex Go-apparaat is beschikbaar in de gebruikersweergave.


 

Bekend probleem: De pagina Apparaten geeft altijd de status Status Niet beschikbaar aan.

Status

Beschrijving

Indicator

Activering in behandeling

  • Er is een activeringscode gegenereerd maar de gebruiker heeft de service op de mobiele telefoon niet ingeschakeld

  • Gebruiker heeft een actieve service verwijderd van de mobiele telefoon

Grijs

Online

Gebruiker heeft Webex Go geactiveerd en de service op de mobiele telefoon ingeschakeld

Groen

Offline

Gebruiker heeft de service op de mobiele telefoon uitgeschakeld

Rood