Stav zařízení Webex Go je k dispozici v zobrazení uživatele.


 

Známý problém: Na stránce Zařízení bude vždy uveden stav Stav nedostupný.

Stav

Popis

Indikátor

Čekající na aktivaci

  • Byl vygenerován aktivační kód, ale uživatel nepovolil službu na mobilním telefonu

  • Uživatel odstranil aktivní službu z mobilního telefonu

Šedý

Online

Uživatel úspěšně aktivoval Webex Go a povolil službu na mobilním telefonu

Zelená

Offline

Uživatel zakázal službu na mobilním telefonu

Červená