Statusen på Webex Go-enheten är tillgänglig via användarvyn.


Kända problem: Sidan Devices (Enheter) anger alltid statusen som "Status är inte tillgänglig".

Status

Beskrivning

Indikator

Inväntar aktivering

  • Aktiveringskod har genererats men användaren har inte aktiverat tjänsten på mobiltelefonen

  • Användaren tog bort en aktiv tjänst från mobiltelefonen

Grå

Online

Användaren har aktiverat Webex Go och aktiverat tjänsten i mobiltelefonen

Grön

Frånkopplad

Användaren inaktiverade tjänsten på mobiltelefonen

Röd