Statusen til Webex Go-enheten er tilgjengelig fra brukervisningen.


 

Kjent problem: Enheter-siden vil alltid angi statusen som Status utilgjengelig.

Status

Beskrivelse

Viser

Avventer aktivering

  • Aktiveringskode er generert, men brukeren har ikke aktivert tjenesten på mobiltelefonen

  • Bruker slettet en aktiv tjeneste fra mobiltelefonen

Grå

Online

Bruker aktiverte Webex Go og aktiverte tjenesten på mobiltelefonen

Grønn

Ikke pålogget

Bruker deaktiverte tjenesten på mobiltelefonen

Rød