Statusen for Webex Go-enheten er tilgjengelig fra brukervisningen.


Kjent problem: Enheter-siden angir alltid statusen som Status utilgjengelig.

Status

Beskrivelse

Indikator

Avventer aktivering

  • Aktiveringskode er generert, men brukeren har ikke aktivert tjenesten på mobiltelefonen

  • Bruker slettet en aktiv tjeneste fra mobiltelefonen

Grå

Online

Brukeren aktiverte Webex Go og aktiverte tjenesten på mobiltelefonen

Grønn

Ikke pålogget

Brukeren deaktiverte tjenesten på mobiltelefonen

Rød