המצב של התקן Webex Go זמין מתצוגת המשתמש.


בעיה ידועה: הדף 'התקנים' יציין תמיד את המצב כמצב לא זמין.

מצב

תיאור

אינדיקטור

הפעלה בהמתנה

  • קוד ההפעלה נוצר אך המשתמש לא הפעיל את השירות בטלפון הנייד

  • המשתמש מחק שירות פעיל מהטלפון הנייד

אָפוֹר

מקוון

המשתמש הפעיל בהצלחה את Webex Go והפעיל את השירות בטלפון הנייד

ירוק

לא מקוון

המשתמש השבית את השירות בטלפון הנייד

אדום