Stav zariadenia Webex Go je dostupný z pohľadu používateľa.


 

Známy problém: Na stránke Zariadenia bude vždy uvedený stav ako Stav je nedostupný.

Postavenie

Opis

Indikátor

Čaká sa na aktiváciu

  • Aktivačný kód bol vygenerovaný, ale používateľ neaktivoval službu na mobilnom telefóne

  • Používateľ vymazal aktívnu službu z mobilného telefónu

Šedá

Online

Používateľ úspešne aktivoval Webex Go a aktivoval službu na mobilnom telefóne

zelená

Offline

Používateľ zakázal službu na mobilnom telefóne

Červená