Status Webex Go uređaja dostupan je iz korisničkog prikaza.


 

Poznat problem: Na stranici Uređaji uvijek će se naznačiti status statusa nedostupnog.

Status

Opis

Indikator

Aktivacija na čekanju

  • Aktivacijski kôd je generiran, ali korisnik nije omogućio uslugu na mobilnom telefonu

  • Korisnik je izbrisao aktivnu uslugu s mobilnog telefona

Siv

Na mreži

Korisnik je uspješno aktivirao Webex Go i omogućio uslugu na mobilnom telefonu

Zeleno

Izvan mreže

Korisnik je onemogućio uslugu na mobilnom telefonu

Crvena