ЗАБЕЛЯЗВАМ: Това устройство съответства на част 15 от Правилата на FCC [и с освободените от лицензи RSS стандарти на Industry Canada]. Операцията е предмет на следните две условия:

  1. Това устройство може да не причини вредни смущения.

  2. Това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана операция.

Le présent appareil est съответства на aux CNR d'Industrie Canada приложимите aux appareils радио освобождава de лиценз. L'експлоатация est autorisée aux deux условия suivantes:

  1. L'appareil ne doit pas produire де броуил.

  2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est податлив д'ен компромисен ле фонкционенемент.

Ръчни изисквания съгласно 15.21

Ръководството за ползвателите или ръководството с инструкции за умишлен или неволен радиатор трябва да предупрежда потребителя, че промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, биха могли да анулират органа на потребителя за експлоатация на оборудването.

ЗАБЕЛЯЗВАМ: Промените или модификациите, направени в това оборудване, които не са изрично одобрени от Cisco Systems, Inc. могат да анулират разрешителното на FCC за експлоатация на това оборудване.