BEMÆRK: Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne [og med Industry Canada-licensfrie RSS-standarder]. Udstyret må kun anvendes på følgende to betingelser:

  1. Udstyret må ikke forårsage interferens.

  2. Udstyret skal kunne tåle eventuel interferens, der opstår, herunder interferens som kan forårsage uønsket funktion.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

  2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Krav til vejledninger i henhold til 15.21

Brugervejledningen eller instruktionsvejledningen for en tilsigtet eller utilsigtet udstråler skal gøre brugeren opmærksom på, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, gør brugerens bemyndigelse til at betjene udstyret ugyldig.

Bemærk: Ændringer eller modifikation, der foretages på dette udstyr, og som ikke udtrykkeligt er godkendt af Cisco Systems, Inc., kan gøre FCC-tilladelsen til at benytte udstyret ugyldig.