ÉSZREVESZ: Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének [és az Industry Canada engedélymentes RSS szabványainak]. A készülék működtetése az alábbi két feltételhez van kötve:

  1. A készülék nem okozhat káros interferenciát.

  2. A készüléknek el kell viselnie a vételi interferenciákat, még azokat is, amelyek nem kívánt működést válthatnak ki.

Le présent Appareil est-az AUX CNR d'Industrie Canada-nek megfelel az AUX Appareils Radio mentességek de licenc. L'exploitation est autorisée Aux Deux feltételek suivantes:

  1. L'appareil ne Doit Pas produire de brouillage.

  2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

A 15.21 szakasznak megfelelő, kézikönyvre vonatkozó követelmények

Egy szándékosan vagy véletlenül sugárzást kibocsátó eszköz felhasználói kézikönyvének vagy használati utasításának figyelmeztetnie kell a felhasználót arra, hogy minden olyan változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó készüléküzemeltetési jogát.

ÉSZREVESZ: A Cisco Systems, Inc. által kifejezetten nem jóváhagyott berendezéseken végrehajtott módosítások vagy módosítások érvényteleníthetik a berendezés üzemeltetésére vonatkozó FCC engedélyt.