LET OP: dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels [en met Industry Canada RSS-standaard(en) met licentievrijstelling]. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

  1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

  2. Dit apparaat moet eventuele ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

  2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Handleidingvereisten volgens 15.21

De gebruikershandleiding of de instructiehandleiding voor een al dan niet opzettelijke straler geeft een waarschuwing dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving de bevoegdheid van de gebruiker om te werken met de apparatuur kan teniet doen.

LET OP: wijzigingen of aanpassingen die worden aangebracht aan deze apparatuur en niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Cisco Systems, Inc. kunnen de FCC-autorisatie om te werken deze apparatuur teniet doen.