Bezbednost i bezbednost proizvoda za Cisco Webex ShareObaveštenje: Ovaj uređaj je u skladu sa Deo 15 FCC pravila [i sa RSS standardima koji su oslobođeni licence Industrije Kanade]. Rad podleže sledeća dva uslova:

  1. Ovaj uređaj ne može izazvati štetne smetnje.

  2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjeni rad.

Le présent appareil est conforme aux CNR d 'Industrie Canada aplicira aux appareils radio izuzima de licencu. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

  2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

Ručni zahtevi prema 15.21

Uputstvo za upotrebu ili uputstvo za upotrebu za namerni ili nenamerni radijator upozorava korisnika da bi izmene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlašćenje korisnika da upravlja opremom.

Obaveštenje: Izmene ili modifikacije napravljene na ovoj opremi koje nisu izričito odobrene od strane Cisco Systems, Inc. mogu poništiti FCC ovlašćenje za upravljanje ovom opremom.

Da li je ovaj članak bio koristan?