Siguranța și securitatea produselor pentru Cisco Webex Share

NOTIFICARE: Acest dispozitiv respectă partea 15 a Regulilor FCC (și standardele RSS de scutire de autorizație ale Industry Canada). Utilizarea trebuie să respecte următoarele două condiţii:

  1. Acest dispozitiv nu trebuie să genereze interferenţe periculoase/

  2. Acest dispozitiv trebuie să accepte toate interferenţele primite, inclusiv interferenţele care ar putea cauza o funcţionare nedorită.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

  2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cerințe privind manualul conform 15.21

Manualul de utilizare sau instrucțiuni al unui radiator intenționat sau neintenționat trebuie să atenționeze utilizatorul că modificările neaprobate explicit de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autorizația utilizatorului de a opera echipamentul.

NOTIFICARE: Modificările aduse acestui echipament fără aprobarea explicită a Cisco Systems, Inc. pot anula autorizația FCC de a opera acest echipament.

A fost util acest articol?