Sigurnost proizvoda i sigurnost za Cisco Webex ShareObavijest: Ovaj uređaj u skladu je s Dijelom 15. Pravila FCC-a [i s RSS normama za industriju Kanadu koje su izuzete od dozvole]. Rad podliježe sljedeća dva uvjeta:

  1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje.

  2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Le présent appareil est conforme aux CNR d 'Industrie Canada aplicira aux appareils radio izuzima de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

  2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

Ručni zahtjevi prema 15.21

Korisnički priručnik ili upute za uporabu namjernog ili nenamjernog radijatora upozoravaju korisnika da bi izmjene ili preinake koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za rad s opremom.

Obavijest: Izmjene ili preinake na ovoj opremi koje Cisco Systems, Inc. nije izričito odobrio mogu poništiti FCC ovlaštenje za rad s ovom opremom.

Je li taj članak bio koristan?