BİLDİRİM: Bu cihaz, FCC Kuralları Kısım 15’e (ve Industry Canada lisans muafiyeti RSS standartlarına) uygundur. Çalışma, aşağıdaki iki koşula tabidir:

  1. Bu cihaz, zararlı girişime neden olamaz.

  2. Bu cihaz, İstenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

  2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

15.21’e göre Manuel Gereksinimler

Kasıtlı veya kasıtsız bir aktif anten için hazırlanan kullanıcı kılavuzu veya talimat kılavuzu, uyumluluktan sorumlu olan kişiler tarafından açıkça onaylanmamış olan değişiklikler ve düzenlemelerin, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceğine dair kullanıcıyı uyarır.

BİLDİRİM: Bu ekipman üzerinde yapılan, Cisco Systems Inc. tarafından açıkça onaylanmamış olan değişiklikler veya düzenlemeler, FCC’nin bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.