MEDDELANDE: enheten uppfyller artikel 15 i FCC-reglerna [och Industry Canadas licensfria RSS-standard(er)]. Användningen sker på följande två villkor:

  1. Enheten får inte orsaka skadlig störning.

  2. Enheten måste acceptera alla störningar som tas emot, inklusive störningar som kan leda till oönskade effekter på användningen.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

  2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Manuella krav enligt 15.21

Användarhandboken eller instruktionshandboken för avsiktlig eller oavsiktlig strålning skall uppmärksamma användaren att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för regeluppfyllelsen kan förverka användarens rätt att använda utrustningen.

ANMÄRKNING: Ändringar eller modifieringar som har gjorts i den här utrustningen som inte uttryckligen har godkänts av Cisco Systems, Inc. kan ogiltigförklara FCC-godkännandet att använda utrustningen.