Bezpečnost produktů a zabezpečení pro Cisco Webex Share

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC [a s kanadskou normou (normami) RSS osvobozenou od licence]. Používání je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

  1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

  2. Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně toho, které by mohlo mít nežádoucí účinky na jeho provoz.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

  2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Požadavky na příručku podle 15.21

Uživatelská příručka nebo návod k použití záměrného nebo neúmyslného zářiče musí uživatele upozornit, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Cisco Systems, Inc., mohou vést ke ztrátě oprávnění FCC k provozu tohoto zařízení.

Byl tento článek užitečný?