Bezpieczeństwo i ochrona produktów dla Cisco Webex Share

UWAGA: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC [oraz standardami RSS Industry Canada dotyczącymi zwolnienia]. Pracę przedmiotowego urządzenia definiują dwa poniższe warunki:

  1. Urządzenie nie może emitować szkodliwych zakłóceń.

  2. Urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować jego nieprawidłowe działanie.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

  2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Wymagania ręczne zgodne z 15.21

Instrukcja obsługi lub instrukcja obsługi celowego lub niezamierzonego grzejnika powinny ostrzegać użytkownika, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

Uwaga: zmiany lub modyfikacje wprowadzone do urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Cisco Systems, Inc., mogą unieważnić pozwolenie FCC na eksploatację tego urządzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?