Produktsikkerhet og sikkerhet for Cisco Webex ShareLEGGE MERKE TIL: Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene [og med Industry Canada lisensfritatt RSS-standard(er)]. Driften er underlagt følgende to betingelser:

  1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.

  2. Denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada gjeldende aux appareils radio fritar lisens. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

  2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est mottakelig d'en compromettre le fonctionnement.

Manuelle krav i henhold til 15.21

Brukerhåndboken eller bruksanvisningen for en tilsiktet eller utilsiktet radiator skal advare brukeren om at endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret.

LEGGE MERKE TIL: Endringer eller modifikasjoner gjort på dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av Cisco Systems, Inc. kan ugyldiggjøre FCC-autorisasjonen til å bruke dette utstyret.

Var denne artikkelen nyttig?