Свържете компютъра си към USB-C гнездото на Room Kit Mini с USB кабел, за да го използвате като USB камера. Room Kit Mini поддържа 1080p видео, когато се използва като USB камера.


  • Ако вашият Room Kit Mini е регистриран в Webex, той се поставя Не безпокой режим, когато сте в разговор от клиент на трета страна. Това е за избягване на конфликти с входящите повиквания.

  • Ако искате да разширите конфигурацията, за да включите външен монитор с тази настройка, свържете компютъра си към монитора по обичайния си начин.

  • Контролите на камерата са напълно достъпни от Touch 10 на Room Kit Mini.

Използва се като USB камера, когато устройството е регистрирано

Когато извършвате повиквания с помощта на клиент на трета страна, камерата, микрофонът и високоговорителите се избират въз основа на настройките по подразбиране на операционната система или приложението. Можете да замените тези настройки.

Светлинният индикатор на камерата свети винаги, когато камерата е активна, за да се запази поверителността.

Клиентът на трета страна контролира всички останали функции.

Използва се като USB камера, когато устройството не е регистрирано

Съветникът за настройка се появява при първото стартиране на вашето устройство и ви позволява да посочите как да се регистрирате в услугите на Cisco (облак или локално). Room Kit Mini предоставя възможност за пропускане на съветника, ако ще го използвате само като USB устройство.

Ако по-късно искате да регистрирате Room Kit Mini в Cisco, отидете в Настройки и изберете Активиране на устройството.