Povežite računar sa USB-C utičnicom Room Kit Mini pomoću USB kabla da biste ga koristili kao USB kameru. Room Kit Mini podržava 1080p video kada se koristi kao USB kamera.


  • Ako je vaš Room Kit Mini registrovan na Webex-u, on se stavlja u režim "Ne uznemiravaj" kada ste u pozivu nezavisnog klijenta. Ovo je da bi se izbegle neusaglašenosti sa dolaznim pozivima.

  • Ako želite da proširite konfiguraciju tako da uključuje spoljni monitor sa ovim podešavanjem, povežite računar sa monitorom na uobičajen način.

  • Kontrole kamere su u potpunosti dostupne sa lokacije Touch 10 objekta Room Kit Mini.

Koristi se kao USB kamera kada je uređaj registrovan

Prilikom postavljanja poziva pomoću klijenta nezavisnog proizvođača, fotoaparat, mikrofon i zvučni signali se biraju na osnovu podrazumevanih vrednosti operativnog sistema ili aplikacije. Ove postavke možete da zamenite.

Indikator svetla fotoaparata se pali kad god je kamera aktivna kako bi se održala privatnost.

Klijent nezavisnog proizvođača kontroliše sve ostale funkcionalnosti.

Koristi se kao USB kamera kada uređaj nije registrovan

Čarobnjak za instalaciju se pojavljuje kada prvi put pokrenete uređaj i omogućava vam da navedete kako da se registrujete pomoću Cisco usluga (u oblaku ili u prostorijama). Room Kit Mini pruža opciju preskakanja čarobnjaka ako ćete ga koristiti samo kao USB uređaj.

Ako kasnije želite da registrujete Room Kit Mini sa Cisco- om, idite u podešavanja i izaberite stavku Aktiviranje uređaja .