Povežite računar sa USB-C utičnicom sobnog kompleta Mini sa USB kablom kako biste ga koristili kao USB kameru. Komplet za sobu Mini podržava 1080p video kada se koristi kao USB kamera.


  • Ako je vaš Mini komplet za sobu registrovan na Webex-u, on se stavlja u režim "Ne uznemiravaj" kada ste u pozivu od klijenta treće strane. Ovo je da bi se izbegli konflikti sa dolaznim pozivima.

  • Ako želite da proširite konfiguraciju na eksterni monitor sa ovim podešavanjem, povežite računar sa monitorom na uobičajen način.

  • Komande kamere su u potpunosti dostupne iz Touch 10 kompleta za sobu Mini.

Koristi se kao USB kamera kada je uređaj registrovan

Prilikom postavljanja poziva pomoću klijenta treće strane, kamera, mikrofon i zvučnici se biraju na osnovu podrazumevanih OS ili aplikacija. Možete da poništite ova podešavanja.

Indikator svetla na kameri se pali kad god je kamera aktivna kako bi se održala privatnost.

Klijent treće strane kontroliše sve ostale funkcionalnosti.

Koristi se kao USB kamera kada uređaj nije registrovan

Čarobnjak za podešavanje se pojavljuje kada prvi put pokrenete uređaj i omogućava vam da navedete kako da se registrujete na Cisco Services (Cloud ili on-premises). Komplet za sobu Mini pruža opciju preskakanja čarobnjaka ako ćete ga koristiti samo kao USB uređaj.

Ako kasnije želite da registrujete Room Kit Mini pomoću Cisco-a, idite u Podešavanja i izaberite Aktivacija uređaja.