Anslut datorn till USB-C-uttaget på Room Kit Mini med en USB-kabel för att använda det som USB-kamera. Room Kit Mini stöder 1080p-video när det används som en USB-kamera.


  • Om Room Kit Mini är Webex-registrerad försätts den i läget Stör ej när du befinner dig i ett samtal från en extern klient. Detta är för att undvika konflikter med inkommande samtal.

  • Om du vill utöka konfigurationen till att inkludera en extern bildskärm med den här konfigurationen ansluter du datorn till bildskärmen på vanligt sätt.

  • Kamerakontrollerna är fullt tillgängliga från Touch 10 i Room Kit Mini.

Användning som en USB-kamera när enheten är registrerad

När du använder en klient från tredje part för att ringa samtal väljs kameran, mikrofonen och högtalarna baserat på operativsystemets eller appens standardinställningar. Du kan åsidosätta de här inställningarna.

Kamerans indikatorlampa lyser när kameran är aktiv för att upprätthålla sekretess.

Klienten från tredje part styr alla andra funktioner.

Användning som en USB-kamera när enheten inte är registrerad

Inställningsguiden visas första gången du startar din enhet och låter dig ange hur du vill registrera med Cisco Services (via molnet eller på plats). Room Kit Mini ger dig möjlighet att hoppa över guiden om du bara tänker använda den som en USB-enhet.

Om du senare vill registrera Room Kit Mini med Cisco går du till Inställningar och väljer Aktivering av enhet.