Koble datamaskinen til USB-C-kontakten på Room Kit Mini med en USB-kabel for å bruke den som et USB-kamera. Room Kit Mini støtter 1080p-video når den brukes som et USB-kamera.


  • Hvis Room Kit Mini er Webex-registrert, settes den i Ikke forstyrr -modus når du er i en samtale fra en tredjepartsklient. Dette for å unngå konflikter med innkommende anrop.

  • Hvis du ønsker å utvide konfigurasjonen til å inkludere en ekstern skjerm med dette oppsettet, koble datamaskinen til skjermen på vanlig måte.

  • Kamerakontrollene er fullt tilgjengelige fra Touch 10 på Room Kit Mini.

Brukes som et USB-kamera når enheten er registrert

Når du ringer med en tredjepartsklient, velges kameraet, mikrofonen og høyttalerne basert på OS- eller app-standardene. Du kan overstyre disse innstillingene.

Kameralysindikatoren lyser når kameraet er aktivt for å opprettholde personvernet.

Tredjepartsklienten kontrollerer all annen funksjonalitet.

Brukes som et USB-kamera når enheten ikke er registrert

Oppsettveiviseren vises når du starter opp enheten for første gang, og lar deg spesifisere hvordan du registrerer deg hos Cisco Services (sky eller lokalt). Room Kit Mini gir muligheten til å hoppe over veiviseren hvis du kun skal bruke den som en USB-enhet.

Hvis du senere vil registrere Room Kit Mini hos Cisco, går du til Innstillinger og velger Enhetsaktivering .