USB kamera olarak kullanmak için, bilgisayarı Room Kit Mini'nin USB-C yuvasına bir USB kablosuyla bağlayın. Oda Kiti, USB kamera olarak kullanıldığında 1080p videoyu destekler.


  • Oda Kiti Mini'niz Webex'e kayıtlıysa, üçüncü taraf bir istemciden gelen bir çağrıdayken Rahatsız Etmeyin moduna alınır. Bu, gelen çağrılarda çakışma olmasını önlemek içindir.

  • Bu kurulumda yapılandırmayı harici monitörü kapsayacak şekilde genişletmek istiyorsanız bilgisayarı her zamanki şekilde monitöre bağlayın.

  • Kamera kontrollerine, Room Kit Mini'nin Touch 10'inden tamamen erişilebilir.

Cihaz Kayıtlı Olduğunda USB Kamera Olarak Kullanım

Üçüncü taraf istemcisi kullanarak çağrı yaparken; kamera, mikrofon ve hoparlörler, işletim sistemi veya uygulama varsayılanları temel alınarak seçilir. Bu ayarları geçersiz kılabilirsiniz.

Kamera ışık göstergesi, gizliliği korumak üzere kamera her etkin olduğunda yanar.

Diğer tüm işlevleri üçüncü taraf istemcisi kontrol eder.

Cihaz Kayıtlı Olmadığında USB Kamera Olarak Kullanım

Kurulum Sihirbazı cihazı ilk çalıştırdığınızda görüntülenir ve Cisco Hizmetlerinin (Bulut veya tesis içi) nasıl yapılandırılacağını belirlemenize olanak tanır. Room Kit Mini, yalnızca bir USB cihazı olarak kullanacaksanız sihirbazı atlama seçeneği sunar.

Room Kit Mini'ye Cisco'ya daha sonra kaydetmek isterseniz Ayarlar'a gidip Cihaz Etkinleştirme'yi seçin.