Připojte počítač ke konektoru USB-C sady Room Kit Mini pomocí kabelu USB, abyste ji mohli používat jako kameru USB. Sada Room Kit Mini podporuje video v rozlišení 1080p, když je používána jako kamera USB.


  • Pokud je vaše sada Room Kit Mini zaregistrována ve službě Webex, přepne se do režimu Nerušit, když probíhá hovor od klienta třetí strany. To proto, aby nedocházelo ke konfliktům s příchozími hovory.

  • Pokud chcete konfiguraci rozšířit o externí monitor, připojte počítač k monitoru obvyklým způsobem.

  • Ovládání kamery je plně přístupné ze zařízení Touch 10 sady Room Kit Mini.

Použití jako kamery USB, když je zařízení zaregistrováno

Při uskutečňování hovorů pomocí klienta třetí strany jsou kamera, mikrofon a reproduktory vybrány na základě výchozího nastavení operačního systému nebo aplikace. Tato nastavení můžete změnit.

Světelný indikátor kamery svítí vždy, když je kamera aktivní, aby bylo zachováno soukromí.

Všechny ostatní funkce řídí klient třetí strany.

Použití jako kamery USB, když zařízení není zaregistrováno

Průvodce nastavením se zobrazí při prvním spuštění zařízení a umožní vám určit způsob registrace ve službách Cisco (v cloud nebo lokálně). Pokud budete sadu Room Kit Mini používat pouze jako zařízení USB, můžete průvodce přeskočit.

Pokud budete chtít sadu Room Kit Mini později zaregistrovat se službami Cisco, přejděte do Nastavení a vyberte možnost Aktivace zařízení.