Slut computeren til USB-C-stikket på Room Kit Mini med et USB-kabel for at bruge det som et USB-kamera. Room Kit Mini understøtter 1080p-video, når det bruges som et USB-kamera.


  • Hvis dit Room Kit Mini er Webex-registreret, sættes det i tilstanden Forstyr ikke, når du er i et opkald fra en tredjepartsklient. Dette er for at undgå konflikter med indgående opkald.

  • Hvis du vil udvide konfigurationen for at medtage en ekstern skærm med denne konfiguration, skal du slutte din computer til skærmen som normalt.

  • Videokameraet er fuldt tilgængeligt fra Touch 10 på Room Kit Mini.

Bruges som et USB-kamera, når enheden er registreret

Når der foretages opkald ved hjælp af en tredjepartsklient, vælges kameraet, mikrofonen og højttalerne baseret på OS- eller app-standarderne. Du kan tilsidesætte disse indstillinger.

Kameralysindikatoren er tændt, når kameraet er aktivt, for at sikre beskyttelse af personlige oplysninger.

Tredjepartsklienten styrer alle andre funktioner.

Bruges som en USB-kamera, når enheden ikke er registreret

Installationsvejledningen vises, når du starter på din enhed første gang, og gør det muligt at angive, hvordan du registrerer dig i forhold til Cisco Services (cloudbaseret eller lokalt). Room Kit Mini giver mulighed for at springe guiden over, hvis du vil bruge den som en USB-enhed.

Hvis du senere vil registrere Room Kit Mini hos Cisco, skal du gå til Indstillinger og vælge Enhedsaktivering.