Върнете се към основното съобщение за срещата

Участниците могат да изберат да се върнат към основната среща или да останат в отделните сесии.

Участниците, които се върнат към основната среща, могат да се присъединят отново към разделителните сесии по-късно, ако разделителните сесии все още продължават.


 

Ако не прекратите разделните сесии, когато помолите всички да се върнат, звукът на участниците се заглушава, когато се върнат към основната среща. Напомнете на участниците да включат звука, ако имат какво да кажат.

Тази функция се поддържа от Webex Meetings и Webex Webinars. В приложението Webex тази функция е достъпна на нашата готова за видео Mesh платформа за срещи.

От Пробив меню, щракнете | Повече ▼ > Помолете всички да се върнат.

Съобщението се изпраща до участниците във всички сесии.

Докоснете | Повече ▼ > Помолете всички да се върнат.

Съобщението се изпраща до участниците във всички сесии.