Връщане към главното съобщение за събрание

Участниците могат да изберат да се върнат на основната среща или да останат в сесиите за пробив.

Участниците, които се върнат на главната среща, могат да се включат отново в сесиите за пробив по-късно, ако сесиите за пробив все още са в ход.


Ако не прекратите сесиите за пробив, когато помолите всички да се върнат, аудиото на участниците е заглушено, когато се върнат на главната среща. Напомнете на участниците да немутират, ако имат какво да кажат.

Сесиите за пробиви са достъпни на WBS40.9 и по-нови сайтове. WBS41.9 и Room OS 10 са необходими на устройствата, за да се използват сесии за пробив. За да разберете коя версия на Събранията използвате, вижте Намерете номера на версията си на Webex Meetings.

От менюто Breakout щракнете върху Помолете всички да се върнат.

Помолете всички да върнат опцията за меню
Съобщението се изпраща на участниците във всички сесии за пробив.

Докоснете Още > Помолете всички да се върнат.

Съобщението се изпраща на участниците във всички сесии за пробив.