Povratak na glavnu poruku sastanka

Sudionici se mogu vratiti na glavni sastanak ili ostati u sesijama bijega.

Sudionici koji se vrate na glavni sastanak mogu se kasnije ponovno pridružiti sesijama bijega ako sesije prekida nisu završene.


Ako ne prekinete sesije bijega kada zatražite da se svi vrate, zvuk sudionika je isključen kada se vrate na glavni sastanak. Podsjetite sudionike da se ponovno ukopaju ako imaju nešto za reći.

Sesije prekida dostupne su na WBS40.9 i novijim web-mjestima. Da biste saznali koju verziju web-sastanaka koristite, pročitajte članak Pronalaženje broja verzije cisco webex sastanaka.

Na izborniku Prijelom kliknite Pitaj sve da biste se vratili.

Pitaj sve da biste vratili mogućnost izbornika
Poruka se šalje sudionicima u svim sesijama bijega.

Dodirnite Više > Pitaj sve da biste se vratili.

Poruka se šalje sudionicima u svim sesijama bijega.