Povratak na poruku glavnog sastanka

Sudionici se mogu odlučiti vratiti na glavni sastanak ili ostati na izdvojenim sesijama.

Sudionici koji se vrate na glavni sastanak mogu se ponovno pridružiti izdvojenim sesijama kasnije, ako su odvojene sesije još u tijeku.


 

Ako ne završite odvojene sesije kada zatražite da se svi vrate, zvuk sudionika se isključuje kada se vrate na glavni sastanak. Podsjetite sudionike da uključe zvuk ako imaju nešto za reći.

Ova je značajka podržana na Webex Meetings i Webex Webinars. U aplikaciji Webex ova je značajka dostupna na našoj platformi za sastanke koja je spremna za Video Mesh.

Od Proboj izborniku, kliknite Više > Zamolite sve da se vrate .

Poruka se šalje sudionicima u svim izdvojenim sesijama.

Dodirnite Više > Zamolite sve da se vrate .

Poruka se šalje sudionicima u svim izdvojenim sesijama.