Povratak na glavnu poruku sastanka

Sudionici se mogu vratiti na glavni sastanak ili ostati u sesijama bijega.

Sudionici koji se vrate na glavni sastanak mogu se kasnije ponovno pridružiti sesijama prekida, ako su sesije prekida još u tijeku.


Ako ne prekinete sesije bijega kada zatražite da se svi vrate, zvuk sudionika je isključen kada se vrate na glavni sastanak. Podsjetite sudionike da se ponovno ukopaju ako imaju nešto za reći.

Sesije prekida dostupne su na WBS40.9 i novijim web-mjestima. WBS41.9 i Room OS 10 potrebni su na uređajima kako bi se koristile sesije bijega. Informacije o verziji sastanaka koju koristite potražite u članku Pronalaženje broja verzije web-sastanaka.

Na izborniku Prijelom kliknite Pitaj sve da biste se vratili.

Pitaj sve da biste vratili mogućnost izbornika
Poruka se šalje sudionicima u svim sesijama bijega.

Dodirnite Više > Pitaj sve da biste se vratili.

Poruka se šalje sudionicima u svim sesijama bijega.