Gå tilbake til hovedmøtemeldingen

Deltakerne kan velge å gå tilbake til hovedmøtet eller bli i separatøktene.

Deltakere som går tilbake til hovedmøtet, kan bli med i separatøktene på nytt senere, hvis separatøktene fremdeles pågår.


 

Hvis du ikke avslutter separatøktene når du ber alle om å komme tilbake, dempes deltakernes lyd når de kommer tilbake til hovedmøtet. Minn deltakerne på å slå av demping hvis de har noe å si.

Denne funksjonen støttes på Webex Meetings og Webex Webinars. På Webex-appen er denne funksjonen tilgjengelig på vår møteplattform som er klar for videonett.

Fra Separat -menyen, klikk på Mer > Be alle om å komme tilbake .

Meldingen sendes til deltakerne i alle separatøkter.

Trykk på Mer > Be alle om å komme tilbake .

Meldingen sendes til deltakerne i alle separatøkter.