Gå tilbake til hovedmøtemeldingen

Deltakerne kan velge å gå tilbake til hovedmøtet eller bli værende i breakout-øktene.

Deltakere som kommer tilbake til hovedmøtet, kan bli med i breakout-øktene igjen senere, hvis breakout-øktene fortsatt pågår.


Hvis du ikke avslutter utbruddsøktene når du ber alle om å komme tilbake, dempes deltakernes lyd når de kommer tilbake til hovedmøtet. Minn deltakerne på å oppheve dempingen hvis de har noe å si.

Utbtruddsøkter er tilgjengelige på WBS40.9 og nyere nettsteder. WBS41.9 og Room OS 10 kreves på enheter for å kunne bruke breakout-økter. Hvis du vil finne ut hvilken versjon av Møter du bruker, se Finne versjonsnummeret for Webex Meetings.

Velg Be alle om å returnere på Breakout-menyen.

Alternativet Be alle om å gå tilbake
Meldingen sendes til deltakere i alle utbruddsøkter.

Tapp Mer > Be alle om å returnere.

Meldingen sendes til deltakere i alle utbruddsøkter.