Povratak na glavnu poruku sastanka

Učesnici mogu da odaberu da se vrate na glavni sastanak ili da ostanu na sesijama prekida.

Učesnici koji se vrate na glavni sastanak mogu kasnije da se vrate na sednice prekida, ako se sesije prekida ne okončaju.


Ako ne prekinete sesije prekida kada zamolite sve da se vrate, zvuk učesnika će biti privremeno prigušen kada se vrate na glavni sastanak. Podsetite učesnike da se odmotaju ako imaju nešto da kažu.

Sesije prekida su dostupne na WBS40.9 i kasnijim lokacijama. Da biste saznali koju verziju Webex sastanaka koristite, pogledajte članak Pronađite broj verzije Cisco Webex sastanaka.

U meniju "Prekid" izaberite stavku "Zamoli sve da se vrate ".

Zamoli sve da vrate opciju menija
Poruka se šalje učesnicima svih sesija prekida.

Tapnite na još > Zamolite sve da se vrate.

Poruka se šalje učesnicima svih sesija prekida.