Vrati se na glavnu poruku sastanka

Učesnici mogu da izaberu da se vrate u glavni sastanak ili da ostanu u sesijama za manje grupe učesnika.

Učesnici koji se vrate u glavni sastanak mogu se kasnije ponovo pridružiti sesijama za manju grupu učesnika ako su sesije za manje grupe učesnika još uvek u toku.


 

Ako ne završite sesije za manje grupe učesnika kada zamolite sve da se vrate, zvuk učesnika će biti isključen kada se vrate u glavni sastanak. Podsetite učesnike da ponovo uključe zvuk ako imaju nešto da kažu.

Ova funkcija je podržana na Webex Meetings i Webex Webinars. U Webex aplikaciji, ova funkcija je dostupna na platformi za sastanke spremno za Video Mesh.

U meniju za manju grupu učesnika kliknite na više > zatražite svima da se vrate.

Poruka se šalje učesnicima u svim sesijama za manje grupe učesnika.

Dodirnite više > i zamolite sve da se vrate.

Poruka se šalje učesnicima u svim sesijama za manje grupe učesnika.