Povratak na glavnu poruku sastanka

Učesnici mogu da odaberu da se vrate na glavni sastanak ili da ostanu na sesijama prekida.

Učesnici koji se vrate na glavni sastanak mogu kasnije da se vrate na sednice prekida, ako sednice o prekidu budu još uvek u toku.


Ako ne prekinete sesije prekida kada zamolite sve da se vrate, zvuk učesnika će biti privremeno prigušen kada se vrate na glavni sastanak. Podsetite učesnike da se odmotaju ako imaju nešto da kažu.

Sesije prekida su dostupne na WBS40.9 i kasnijim lokacijama. WBS41.9 i Room OS 10 su obavezni na uređajima da bi se koristile sesije prekida. Da biste saznali koju verziju sastanaka koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka.

U meniju "Prekid" izaberite stavku "Zamoli sve da se vrate ".

Zamoli sve da vrate opciju menija
Poruka se šalje učesnicima svih sesija prekida.

Tapnite na još > Zamolite sve da se vrate.

Poruka se šalje učesnicima svih sesija prekida.