Return to main meeting message

Účastníci si môžu vybrať, či sa vrátia na hlavné stretnutie alebo zostanú v prestávkových stretnutiach.

Účastníci, ktorí sa vrátia na hlavné stretnutie, sa môžu neskôr znova pripojiť k oddeleným reláciám, ak prerušovacie relácie stále prebiehajú.


 

Ak neukončíte prerušovacie relácie, keď všetkých požiadate, aby sa vrátili, zvuk účastníkov sa po návrate na hlavné stretnutie stlmí. Pripomeňte účastníkom, aby zapli zvuk, ak chcú niečo povedať.

Táto funkcia je podporovaná na stretnutiach Webex a webinároch Webex. V aplikácii Webex je táto funkcia dostupná na našej platforme stretnutí Webex Suite. Zistite, či vaše stretnutia využívajú platformu stretnutí Webex Suite .

Z Breakout menu, kliknite Viac > Požiadajte všetkých, aby sa vrátili.

Správa sa odošle účastníkom všetkých prerušovacích relácií.

Klepnite Viac > Požiadajte všetkých, aby sa vrátili.

Správa sa odošle účastníkom všetkých prerušovacích relácií.