Return to main meeting message

Udeleženci se lahko odločijo, da se vrnejo na glavno srečanje ali ostanejo na sejah po skupinah.

Udeleženci, ki se vrnejo na glavni sestanek, se lahko kasneje znova pridružijo sejam po skupinah, če seje po skupinah še potekajo.


 

Če sej po skupinah ne končate, ko vse pozovete, naj se vrnejo, je zvok udeležencev utišan, ko se vrnejo na glavni sestanek. Opomnite udeležence, naj vklopijo zvok, če imajo kaj povedati.

Ta funkcija je podprta na Webex Meetings in Webex Webinars. V aplikaciji Webex je ta funkcija na voljo na naši platformi za srečanja Webex Suite. Ugotovite, ali vaši sestanki uporabljajo platformo za sestanke Webex Suite .

Iz Izbruh meni, kliknite več > Prosite vse, naj se vrnejo.

Sporočilo je poslano udeležencem v vseh sejah po skupinah.

Tapnite več > Prosite vse, naj se vrnejo.

Sporočilo je poslano udeležencem v vseh sejah po skupinah.