Vend tilbage til hovedmødemeddelelsen

Deltagere kan vælge at vende tilbage til hovedmødet eller forblive i undergruppesessionerne.

Deltagere, der vender tilbage til hovedmødet, kan deltage i undergruppesessionerne igen senere, hvis undergruppesessionerne stadig er i igangværende.


 

Hvis du ikke afslutter undergruppesessionerne, når du beder alle om at vende tilbage, slås deltagernes lyd fra, når de vender tilbage til hovedmødet. Mind deltagerne om at slå lyden til, hvis de har noget at sige.

Denne funktion er understøttet på Webex Meetings og Webex Webinars. På Webex -appen er denne funktion tilgængelig på vores Video Mesh-klare mødeplatform.

Fra Undergruppe menuen, klik på Mere > Bed alle om at vende tilbage .

Meddelelsen sendes til deltagere i alle undergruppesessioner.

Tryk på Mere > Bed alle om at vende tilbage .

Meddelelsen sendes til deltagere i alle undergruppesessioner.