Vend tilbage til hovedmødemeddelelse

Deltagere kan vælge at vende tilbage til hovedmødet eller blive i under undersessionerne.

Deltagere, der vender tilbage til det primære møde, kan slutte sig til undersessionerne senere, hvis undersessionerne stadig er i gang.


Hvis du ikke afslutter undersessioner, når du beder alle om at vende tilbage, slås lyden fra deltageres lyd fra, når de vender tilbage til hovedmødet. Påmind deltagere om at slå lyden til, hvis de har noget at sige.

Undersessioner er tilgængelige på WBS40.9 og senere websteder. WBS41.9 og Room OS 10 er påkrævet på enheder for at bruge undersessioner. Find ud af, hvilken version af Meetings du bruger, i Find dit Webex Meetings versionsnummer.

Fra menuen Undermenu skal du klikke på Bed alle om at vende tilbage .

Bed alle om at vende tilbage menuvalgmulighed
Meddelelsen sendes til deltagere i alle undersessioner.

Tryk Flere > Bed alle om at vende tilbage.

Meddelelsen sendes til deltagere i alle undersessioner.